Bieplanter

Her legg eg ut lister over kva planter som har best nytte for våre ulike pollienerande insekt. Her er det tatt med både generelle vurderingar av "bee-plants" frå ei ny engelsk bok, og Norske/Danske verdier for høvesvis nektar og pollen i dei ulike slekter og nokon spesielle enkeltarter.
Bie på Purpursolhatt

Bie på Purpursolhatt

Purpursolhatt blir vitja av alle bietyper men er ikkje spesielt atraktiv

Les mer…

Her ligg alle bieplantelistene !

Om du under her klikker på dei utheva orda under kvart bilde får du opp lister som er sortert på kva planter dei ulike bier, humler og solitærbier liker best. Også ei liste for sommerfugler er lagt ut. Listene er vidare sortert på latinsk slektsnamn slik at det vert lettare å finne aktuell slekt som ein vil sjekke verdien på. Skriv gjerne kommentar til meg om dei planter og lister som er teke med her.

Les mer…

Liste over beste bieplanter for honningbier

Lista under her er sortert på dei beste for nektartilgang til honningbiene (verdi 3 til 0) og deretter latinsk namn alfabetisk. Lista er total,slik at ein ser pollenverdi og andre verdier for over 190 slekter eller enkelte arter. Ein inspirasjon for å sjekke verdi på ulike planter.

Les mer…

Krokus i full blom i gamlehagen til Fana Folkehøgskule

Krokus i full blom i gamlehagen til Fana Folkehøgskule

I Gamlehagen og rundt Fana Folkehøgskule er det kvar vår tett med Mildekrokus som biene våre samlar det første pollen på.

Les mer…

Beste bieplanter for direkte såing eller stauder

Her er valt ut ei liste over eitårige sommerblomar for såing direkte , eller stauder ein kan plante for biene.

Les mer…

Planter for sommerfugler (og bier)

Her er sortert ut dei plnteslekter ein kan plante for å tiltrekke Sommerfugler

Les mer…

Solitær-bieplanter

Solitærbier føretrekker gjerne på også på spesielle planteslekter som elles ikkje er så viktige for humler og bier.

Les mer…

Biplantelister for ulike pollienerande insekt

Biplantelister for ulike pollienerande insekt

Her under har eg lagt ut lister som er sortert på høvesvis nytteverdi for honningbier, humler, solitærbier og sommerfugler.

Les mer…

solhatt

solhatt

solhatt er populær for solitærbier

Les mer…

Admiral sommerfugl på Ligularia.

Admiral sommerfugl på Ligularia.

Ein flott Admiral på Ligularia - Nøkketunge. Foto: Terhi Pousi

Les mer…

Mangfald av humler,veps og bier på Sløke

Mangfald av humler,veps og bier på Sløke

Her ser ein masse humler , veps ogfluer på ein Sløkeskjerm

Les mer…

Humleblomar

Utval av dei blomar som har så lange kronrør at det berre er dei humlearter med lang tunge som vanlegvis når ned til nektaren. Men humlearter med kortare tunge kan også kome til nektar dersom dei bit hol frå sida.

Les mer…

Bie på timian

Bie på timian

Bie på timian

Les mer…

Forklaringer på bokstaver og tal i tabellene

Her kan du sjå nærare på kva tal og bokstaver viser til i tabellene

Les mer…

Kommentarer (0)

Personlige verktøy
Logg inn