Her ligg alle bieplantelistene !

Om du under her klikker på dei utheva orda under kvart bilde får du opp lister som er sortert på kva planter dei ulike bier, humler og solitærbier liker best. Også ei liste for sommerfugler er lagt ut. Listene er vidare sortert på latinsk slektsnamn slik at det vert lettare å finne aktuell slekt som ein vil sjekke verdien på. Skriv gjerne kommentar til meg om dei planter og lister som er teke med her.

 Bie i Kornblom

For Honningbier er denne lista nok mest aktuelt.

Lurar du på kva tal og bokstaver tydar, kan du klikke på denne lenka her.

 

 

 

 

Bie på ein fin raud Kornblom. Foto:Alf H. Søyland

 

Mangfald av humler,veps og bier på Sløke

 

Masse humler, veps og fluer på Sløke

 Foto Terhi Pousi

 

Her har eg ei liste på best for humler  

Lista er sortert på på dei blomane som det helst  berre er dei humle-artene som har lang tunge som rekk ned til nektaren. Men også planteslekter som også er mest populære for andre humlearter kjem med her.

 

 

 

Biplantelister for ulike pollienerande insekt Foto:Alf Helge Søyland

Her ligg ei kort liste på dei blomar som er best å så direkte, eller stauder som er best for bier generelt.

Humle på Honningurt, Phacelia tanacetifolia som er svært lett å så direkte for å trekke til mykje bier og humler.

 

solhatt

 

 

Foto: Bjørn Moe

Solitærbiene er avhengig av ein variert flora som gir både nektar og pollen gjennom heile sesongen, men ein del kan foretrekke berre enkelte slekter eller arter.

 

Til slutt planter for Sommerfugler

Admiral sommerfugl på Ligularia.

 

 

Foto: Terhi Pousi

Her er det ein flott Admiral som vitjar ein Ligulariablom.

 

 

 

Personlige verktøy
Logg inn