Kursing med museumsbiene på gamle BT. taket i Bergen

No var det såpass brukbart vær at me kunne studere bier og yngel på fyrste praksisdag for dei nye Museumsbirøktarane i Bergen. Uibees kallar dei seg og har faktisk fått tilsegn om støtte til utstyr frå Sparebankstiftelsen til DNB.
Personlige verktøy
Logg inn