Innhold
 

Bier og blomar ved våre bigarder

Her prøver eg å "blogge" om birøkt og bieblomar etterkvart som gjeremål og utvikling skjer i kuber og naturen. På kvart innlegg kan du no skrive ein kommentar som eg evt. skal prøve å svare på så snart eg får stunder.

   Bie på Plomme-nedre Børve

Biene fann fort veien til plommeblomen etter utsetting ved fjorkanten på Nedre Børve 20 april. Foto: eige

Kubevekta er satt i gong att for 2019

Kubevekta er satt i gong att for 2019

Kubevekta mi er no satt på kuba som hadde den i fjor. ein finn daglege data på denne på www.norbi.no / vekter / NO- Voss-Gjernes

Les mer…

Parestasjonen vår på Dale i Vaksdal

Her kan de lese om paresatsjonen vår som ligg langs gamlevegen frå Stanghelle til Dale. Har har me para Krainer-dronningar i over 30 år.

Les mer…

Kubevekta i Hardanger satt på no

Kubevekta i Hardanger satt på no

Frå og med fyrste mai er vår digetale vekt satt under ei av testkubene på Lutro i ved Sørfjorden nord for Lofthus.

Les mer…

Årets rammevask unnagjort

Årets rammevask unnagjort

Kvart år blir det ein heil del mørke yngelrammer som eg smeltar ut bivoks og vasker klar i forkant av sesongen. Dette sikrar god hygiene både for biene og honningen som berre skal smake den reine nektaren dei samlar.

Les mer…

Oppføring av våre bigarder i Bigardsregisteret

Oppføring av våre bigarder i Bigardsregisteret

Hordaland Birøkterlag har no fått opna att eit eige frivillig register over bigarder her i Hordaland Fylke. Det er eit lettvint register kor ein kan få kartfesta bigardene våre for å kunne melde desse vidare til Mattilsynet slik me er pålagt. Det er spesielt om det vert oppdaga sjukdom på biene, at det er svært nyttig å vite kor alle bigarder står.

Les mer…

Vekta montert på kube i Hardanger

Vekta montert på kube i Hardanger

No er kubevekta montert under ei god kube på Lutro i Sørfjorden. Me fekk sjekka alle våre 58 kuber som er i full gong med pollinering av plommer og moreller no.

Les mer…

Testvertkurs i Søylands biegard på Store Milde

Testvertkurs i Søylands biegard på Store Milde

Friske og fredelege bier som samler bra med pollen og nektar får me ikkje utan å hjelpe til med testing av elitedronningar. No har 8 testvertar frå Vestlandet nett gjennomført eit kurs i lik testvurdering etter kriteriar som det europeiske prosjektet "Smartbees" legg opp til. Dr.Aleksander Uzunov frå bie-istituttet i Kirchhaim i Tyskland kom hit for å lære oss dette.

Les mer…

Tidleg kassepåsett i Hardanger

Tidleg kassepåsett i Hardanger

Sommarvarmen og bløminga me hadde no allereie siste veka i april, gjorde det naudsynt å sette på halvkasser allereie ei veke etter innkøyringa på fruktpollineringa. I strålande varm sol med full morellbløming fekk praktikant Sofia frå Wales ein fin oppleving av nøgde bier og Hardanger på sitt beste.

Les mer…

Bier i skulesekken

Bier i skulesekken

Bier og humler er ein av aktivitetene på insektsdagane som Universitetsmuseet i Bergen arrangerar no denne veka. Dette er opplegg til den kulturelle skulesekken for ulike klassetrinn. Elevene fekk sjå og halde på levande bier og lære forskjell på pollen og honning som biene samlar frå blomar.

Les mer…

Bier på plommeblom  i Kvam

Bier på plommeblom i Kvam

I dag fekk me ut resten av av kubene som skulle på jobb i Kvam. Biene brukte ikkje lang tid for å finne både dei fyrste plommeblomar og løvetannen som stod i full blom langs sjøkanten.

Les mer…

Bybier i (kaffi)røyken

Bybier i (kaffi)røyken

Eit forsøk med bier på taket over Bergen Kaffebrenneri med stundom røyk frå høvesvis kaffibrenning og ein vedfyrt Pizzaomn, ser ut til å gå bra. No med dei fine soldagane me har no er det full fart på biene og fin utviklingav bifolka. Tanken er å få bier tilbake til sentrum av Bergen utan at nokon treng bli redde over å sjå bikuber på bakkenivå.

Les mer…

Bier og kubevekter på plass i Hardanger

Bier og kubevekter på plass i Hardanger

I går, på langfredag fekk me køyrt over 50 kuber på pollineringsjobb i frukthagar i Hardanger. Samstundes har me sett på vekt på 2 kuber, høvesvis Djønno og Lofthus (Lutro). Desse kan alle lese data frå på nordbi.no/veiekuber1 , som kjem inn på nettsida etter kl. 22 kvar dag.

Les mer…

Forsking på mangfald i pollen som biene våre samlar

Forsking på mangfald i pollen som biene våre samlar

I lag med vel 20 andre birøktarar i Norge, er me med på å samle inn og sortere ut ulike farger i pollen som vert samla på bestemte dagar gjennom året. Dette er eit internationalt forskingsprosjekt kor tilsvarende 17 andre land i Europa er med på.

Les mer…

Rekordvarm marsdag  og tidleg pollentrekk

Rekordvarm marsdag og tidleg pollentrekk

Takka vere rekordvarmen me hadde laurdag 29 mars og den tidlege våren har biene allerie kome godt igang med pollentrekk på selja. 16 grader og sol viser fort igjen i mengden av pollen biene klarer å samle i pollenfellene som eg har fått sett ut på dei sterkaste kubane. Fersk seljepollen er truleg det beste pollen ein kan samle for (helse)mat.

Les mer…

Litt pollentrekk 1. mars med sol !

Litt pollentrekk 1. mars med sol !

Fyrste marsdag fekk me sol og dei ivrigaste kubene fekk samla litt pollen, truleg krokus og hassel. Då var det tid for å byrja våronna i bigarden med å skifte botnbrett og legge på plastfolie over rammene, då dei no vil starte med litt yngelproduksjon.

Les mer…

Fyrste gode luftedag og blokkvoks til leigepreging

Fyrste gode luftedag og blokkvoks til leigepreging

I dag stakk sola fram og lokket ut ein heil del bier på dei fleste kubene. Ein tidleg Krokusart, Crocus sieberi opna seg, men det var ennå for kaldt til biebesøk. Elles har eg pakka over hundre kilo voks men treng endå vel hundre til frå dei som vil selja eller få smelta rammer.

Les mer…

Her er ei førebels liste over dei beste planter for honningbier

Her har eg sortert lista for beste verdier på nektar vurdert etter norske/danske tilhøve.

Les mer…

Liste over beste blomar for Sommerfuglar

Her ligg lista sortert for beste planter for Sommerfugler.

Les mer…

Biplanteliste for sortert på best for Humler (langtunga)

Det kan vere forskell på blomane om dei er tilpassa langtunga humler eller kurttunga humler og andre bier.Her er lista sortert på dei beste for dei med lang tunge.

Les mer…

Bivoksen klar for omsmelting og skraping

Bivoksen klar for omsmelting og skraping

No etter 3 dagar damping av vel 500 rammer er voksen klar for skraping og omsmelting av skrapet og den ureine voksen. Rammene bunter eg kryssvis i bunter på 15-17 rammer med 2 plasthyssinger.

Les mer…

Kommentarer (0)

Personlige verktøy
Logg inn