Innhold
 

Bier og blomar ved våre bigarder

Her prøver eg å "blogge" om birøkt og bieblomar etterkvart som gjeremål og utvikling skjer i kuber og naturen. På kvart innlegg kan du no skrive ein kommentar som eg evt. skal prøve å svare på så snart eg får stunder.

   Bie på Plomme-nedre Børve

Biene fann fort veien til plommeblomen etter utsetting ved fjorkanten på Nedre Børve 20 april. Foto: eige

"Utvintring" av alle kuber

"Utvintring" av alle kuber

No etter fyrste pollentrekk på krokus 2 mars vil nok dronningene byrja med litt egglegging. Då vil det vere tid for å reingjere botnbrett og legge på plastikk over biklasen, så biene betre kan halde på fukt og varme.

Les mer…

Tid for vokssmelting

Tid for vokssmelting

No når biene held seg i ro i vinterklase i kubene er det tid for å dampe ut fin gul bivoks av utskifta mørke vokstavler. Voksen blir levert inn til Honningcentralen for å bli valset ut til ny byggevoks.

Les mer…

Julemarknad på Fisketorget i Bergen

Julemarknad på Fisketorget i Bergen

På Bondens marknad i Bergen, som no har flyttet til Fisketorget ved den nye mathallen stille me opp med årets utval av honning no på årets siste julemarknad laurdag 15. desember kl. 10.00 til 16.00.

Les mer…

Biplanteliste sortert for best for solitærbier

Her ligg ei liste sortert for dei beste blomar for solitære bier.

Les mer…

Kart i Biregisteret over ein del av våre bigarder på Milde

Kartet i bigardsregisteret viser våre bigarder med teikenstifter, som når ein er innlogga, vil få omm namn og nummer på kvar registrert bigard.

Les mer…

Norsk Biplanteliste for pollinerande insekt

Eg har her prøvd å samanfatte fleire oversikter på biplanter med verdiar for både våre honningbier, humler, solitærbier og sommerfugler. Kildene har vore 'Plants for Bees' som er skrive for tilhøva i Storbritania. Vidare har eg sett inn vurderingar frå Dansk biplantekalender og den Norske Biplanteboka til Kirkevoll/Gjessing. Denne lista er berre sortert på Latinsk slektsnamn

Les mer…

Forklaringer på bokstaver og tal i tabellene

Her kan du sjå nærare på kva tal og bokstaver viser til i tabellene

Les mer…

Rekordtrekk på bringebær og kvitkløver på Voss

Vekta vår som står under ei god kube ved Bømoen på Voss viser kor mykje nektar biene kan trekke inn på ein dag. Høvesvis 6,8 og 6,3kg !Det er nok mest villbringebær, men også all kvitkløver som er sådd og blømer fint no i nye vegskråningar

Les mer…

Solitær-bieplanter

Solitærbier føretrekker gjerne på også på spesielle planteslekter som elles ikkje er så viktige for humler og bier.

Les mer…

Planter for sommerfugler (og bier)

Her er sortert ut dei plnteslekter ein kan plante for å tiltrekke Sommerfugler

Les mer…

Beste bieplanter for direkte såing eller stauder

Her er valt ut ei liste over eitårige sommerblomar for såing direkte , eller stauder ein kan plante for biene.

Les mer…

Humleblomar

Utval av dei blomar som har så lange kronrør at det berre er dei humlearter med lang tunge som vanlegvis når ned til nektaren. Men humlearter med kortare tunge kan også kome til nektar dersom dei bit hol frå sida.

Les mer…

Parestasjonen vår på Dale i Vaksdal

Her kan de lese om vår parestasjon for Krainer-dronningar som ligg ved gamlevegen mellom Stanghelle og Vaksdal. Denne har me brukt nærast uavbrutt i over 30 år.

Les mer…

Liste over beste bieplanter for honningbier

Lista under her er sortert på dei beste for nektartilgang til honningbiene (verdi 3 til 0) og deretter latinsk namn alfabetisk. Lista er total,slik at ein ser pollenverdi og andre verdier for over 190 slekter eller enkelte arter. Ein inspirasjon for å sjekke verdi på ulike planter.

Les mer…

Kommentarer (0)

Personlige verktøy
Logg inn