Forside Alf Helge forteller om pollineringsbirøktr om