Forside masksukkerramma vert flytta opp i 2 yngelrom og erstatta med ei mørk tavle i 1 yngelrom