Humleblomar

Utval av dei blomar som har så lange kronrør at det berre er dei humlearter med lang tunge som vanlegvis når ned til nektaren. Men humlearter med kortare tunge kan også kome til nektar dersom dei bit hol frå sida.