Biplantelister for ulike pollienerande insekt

Her under har eg lagt ut lister som er sortert på høvesvis nytteverdi for honningbier, humler, solitærbier og sommerfugler.