Liste over beste bieplanter for honningbier

Lista under her er sortert på dei beste for nektartilgang til honningbiene (verdi 3 til 0) og deretter latinsk namn alfabetisk. Lista er total,slik at ein ser pollenverdi og andre verdier for over 190 slekter eller enkelte arter. Ein inspirasjon for å sjekke verdi på ulike planter.