Planter for sommerfugler (og bier)

Her er sortert ut dei plnteslekter ein kan plante for å tiltrekke Sommerfugler