Solitær-bieplanter

Solitærbier føretrekker gjerne spesielle planteslekter som elles ikkje er så viktige for humler og bier.