Engkarse-eng i Nordvik i Samnanger

Ei flott enkarse-eng i nærleiken av vår parestasjon for Buckfastbier i Nordvik i Samnanger. Truleg er Hordaland det fylket som har mest enkarse her på fuktige Vestlandet