vurdering av bistyrke

Ved å løfte på kassen slik ein ser rammene frå undersiden, er det lettare å vurdere bimengde dersom biene ikkje er for sinte.