Tid for kassepåsett

Filip hjelper til med påsett av pollineringskubene.