Bie i Kornblom

Bie i ein raud kornblom på milde. Mest vanleg er at dei er blå