Bieparadis på Voss

Ei flott eng på Voss av Løvetann og engkarse i juni. F. AH. Søyland