Dampkjelen til Finn varma av propan

Krabbekokaren under dampgeneratoren