dobbel 22 dronningskube ahs

2. yngelrom til dobbel kube