Hausting av sommerhonning av sterk kube

Her hauster Finn Rosvoll ei sterk kube på Voss.Biene ver då litt forvirra, så ein del kryp ut på kasseveggen.