Filming av ein bieklase på vinteren til Snowhow

Slik linse brukte kameramannen Snowhowprogrammet som vart vist i januar 2020 på NRK