sjakk av pollenfeller

Birøktaren sjekkar om biene finn fram i ny opning i pollenfella.