Kvite "melisbier" hellast tilbake i kuben

biene vert heilt kvite av melisen