Honningbie på Lungeurt

Lungeurt som kjem med blom tidleg på våren er helst ein humleplante, men det hender biene også finn noko i den.