Geitrams er ein god trekkplante for biene i juli.

Geitrams blir rekna som eit ugras, men våre honningbier og villbier har god nytte av den.