Vår vanlegaste honning her på Vestlandet

Dei fleste etikettene våre er av plastik som held seg ekstra godt, sjølv i oppvaskemaskin.