bie på morellblom

Bie imorellblom over frodige løvetannmark på Viken