detalj av salbordet

Morsame skilt fekk me også laga no !