3 prøver a 20gram frå fyrste prøvetaking

Her er dei 3 polleprøvene som denne gongen stort sett var frå selje (Salix)