Dampvarme rammer klar for skraping

Her heng rammene i den isolerte smeltekassen klar for skakin av siste kungrester