Søylands Biegard på Matstreif i Oslo

Når våre ungdommer, Anders og Åshild var studenter på Ås , var det dei som solgte honningen vår der med hjelp av vennine Gunnhild Foto: Roar Ree Kirkevold