Studie av bistyrke i bikuba

Eit viktig oppgåve ved kontroll av eit bifolk, er å vurdere kor mykje bier det er i kuba og om dei treng meir plass. Her blir det notert bistyrke ved eit praksis-kurs i bigarden vår.