Ivrige bier på fyrste Løvetann

Biene gjekk både på plommer og løvetann i dag