Vektkuba Voss

Kvar sesong sett eg opp ei digetal vekt under ei god kube for å følgje med på trekket og temperaturen der denne står. Då får eg data inn på telefonen kvar kveld og dei blir også vist på Norges Birøkterlag sin heimeside i lag med mange andre vekter i norden.