Testvertar og instruktørarar

Her er Testvertene frå Rogaland og Hordaland samla i lag med Bjørn Dahle frå Norges Birøkterlag og Aleksander Uzunov