Ahs ved visningskuba

Birøktaren sjølve forteller om yngel