Senterifugen som presser ut resten av voksen

Honningsenterfugen som også kan presse ut meir voks av varme kukonger