Her er ei førebels liste over dei beste planter for honningbier

Her har eg sortert lista for beste verdier på nektar vurdert etter norske/danske tilhøve.