Kart i Biregisteret over ein del av våre bigarder på Milde

Kartet i bigardsregisteret viser våre bigarder med teikenstifter, som når ein er innlogga, vil få omm namn og nummer på kvar registrert bigard.