Kubevekta i Hardanger satt på no

Frå og med fyrste mai er vår digetale vekt satt under ei av testkubene på Lutro i ved Sørfjorden nord for Lofthus.

Du finn data frå vår kube på http://www.norbi.no/veiekube.cfm

og leit nedover lista til NO:Hardanger- Lutro.

Her får me lagt inn data direkte frå kuba etter kl22 kvar kveld

Kube på pollinering i fruktage på Steinstø-2013 foto Bjarte Tennfjord