Leiting etter varroamidd i Kuber på Stend

Leiting etter varroamidd i Kuber på Stend

For å sjekke om det har kome varroamidd i kubene var det demonstrasjon av drypping med oksalsyre i kuber på Stend i dag.
Leiting etter varroamidd i Kuber på Stend
Her opner eg ei sterk kube som gjerne treng 35 ml. oksalsyre-sirup. Foto Trond Matre

No, mens det ennå er vinter og før biene finn pollen ute, kan me bruke oksalsyre for å sjekke om det kan vere varroamidd i biene. Det er berre no i vinterstid når biene er utan yngel, oksalsyren vil virke mot midden. Biene tek ikkje noko skade av denne handsaminga berre temperaturen ute er over 0 grader. Det er i bigarden til Leif Samuelsen som me tok denne testen i dag.