Norsk Biplanteliste for pollinerande insekt

Eg har her prøvd å samanfatte fleire oversikter på biplanter med verdiar for både våre honningbier, humler, solitærbier og sommerfugler. Kildene har vore 'Plants for Bees' som er skrive for tilhøva i Storbritania. Vidare har eg sett inn vurderingar frå Dansk biplantekalender og den Norske Biplanteboka til Kirkevoll/Gjessing. Denne lista er berre sortert på Latinsk slektsnamn