Lindehonning

Lindehonning

Lys og mild honning hovudsakeleg frå vill lind som veks langs Hardangerfjorden.

L

indehonninga er frå dei viltveksande lindetrea som veks langs nordsida av Hardangerfjorden frå Ålvik til Folkedal i Granvin

Ein svært einsarta kvalitet av denne spesielle honningen med karakteristisk smak av litt mint.