Rekordtrekk på bringebær og kvitkløver på Voss

Vekta vår som står under ei god kube ved Bømoen på Voss viser kor mykje nektar biene kan trekke inn på ein dag. Høvesvis 6,8 og 6,3kg !Det er nok mest villbringebær, men også all kvitkløver som er sådd og blømer fint no i nye vegskråningar