Alf Helge viser yngelramme til Svein Helge Ovrid på Djønno

Ny birøktar ( i ny dress) får fyrste praksis i biene.