bra pollenfagngst på 2 dagar i åstveit

2 dagars pollenfangst i "skuffa" under pollenfangst-bretta .