Brensel i røykpuster av morken ved.

Eit godt brensel til røykpuster kan vere morken lys ved frå lauvtre som har minst tjære.