Nye rammer i tropevarme

Ein viktig jobb i birøkten er å ha nok nye "byggevoksrammer" til utviding og evt. svermar på sommaren. Me smeltar inn den celleprega voksen inn i tavla ved å sette ein svak straum på ein tredd tynn ståltråd så den blir varm.