varme frå Yngelleie

Chris Aurlien viser korleis ein kan kjenne varmen frå ein biklase som har kome igong med yngelleie