Kuber hjå Per på Tjoflot

Her vert ei kube plassert i ein plommehage kor Rivers-plommene ikkje vil gje skikkeleg avling